Přerušení provozu od zítřka 18.3.2020

Rada MČ Praha 3 na svém dnešním mimořádném zasedání doporučila všem mateřským školám zřizovaných městskou částí Praha 3, aby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MŠMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušila provoz mateřské školy na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů.

Děkujeme za pochopení

Další informace budou následovat.

ablony, MAP