Platby při uzavření mateřské školy

Žádáme rodiče, aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu. 

Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na školném vráceny na účty odesilatelů.

Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny).

Děkujeme za pochopení.

ablony, MAP