Stanovení výše úplaty v březnu a dále

Mateřská škola se řídí dle vyhlášky 14/2005 Sb. §6, Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Vzhledem k tomu, že byl provoz naší mateřské školy přerušen od 18.3.2020 vč., vychází poměrná výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 447,- Kč. Stanovení úplaty v následujících měsících oznámíme dle vyvíjející se situace. Žádáme Vás, abyste se zatím řídili dle informací zveřejněných dne 24.3. k nahlédnutí zde.

ablony, MAP