Jak s dětmi mluvit o koronaviru?

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka „Koroňák není kamarád!“, která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat. (zdroj MŠMT) Metodická příručka pro rodiče zde Koroňák není kamarád – příručka

Stanovení výše úplaty v březnu a dále

Mateřská škola se řídí dle vyhlášky 14/2005 Sb. §6, Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí (5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne Přečíst si víc oStanovení výše úplaty v březnu a dále[…]

ablony, MAP