Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2020

Vážení rodiče, na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována ředitelství naší mateřské školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu. Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost předejte ředitelce nebo třídním učitelkám. Potvrzení Vám bude následně vystaveno. Žádost ke stažení zde. Výši vynaložených výdajů…

Nová telefonní čísla

Vážení rodiče, pro omluvy nepřítomnosti dětí využívejte od úterý 15.12. 2020 tato nově zřízená telefonní čísla. Každá třída má své telefonní číslo: Veverky: +420 777 365 524 Sluníčka: +420 777 365 525   Ježci: +420 770 148 355 Broučci: +420 777 365 526   

pozvánka na besedu pro rodiče 10.11. 2020 od 16,30 v MŠ Na Vrcholu

Setkání s odborníkem

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci se setkání s odborníkem přesouvá na neurčito. O novém termínu Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

ablony, MAP