Obnovení provozu školy a podmínky pro znovuotevření:

Vážení rodiče,s ohledem na vývoj epidemiologické situace bude mateřská škola za zvláštních režimových opatření otevřena od 25. 5. 2020. Vycházíme z aktuálních doporučení MŠMT a hygieny. Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů (věk nad 65 let, chronické onemocnění ledvin, hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka, Přečíst si víc oObnovení provozu školy a podmínky pro znovuotevření:[…]

Jak s dětmi mluvit o koronaviru?

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka „Koroňák není kamarád!“, která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat. (zdroj MŠMT) Metodická příručka pro rodiče zde Koroňák není kamarád – příručka

Stanovení výše úplaty v březnu a dále

Mateřská škola se řídí dle vyhlášky 14/2005 Sb. §6, Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí (5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne Přečíst si víc oStanovení výše úplaty v březnu a dále[…]

Platby při uzavření mateřské školy

Žádáme rodiče, aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu.  Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na školném vráceny na účty odesilatelů. Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny). Děkujeme za pochopení.

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče, vydávání Žádosti o ošetřovné bude v současné době do odvolání poskytováno prostřednictvím emailu nebo datovou schránkou. Pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy, napište, prosím jméno a rodné číslo svého dítěte na email: info@msnavrcholu.cz,  nebo do datové schránky: 5snx7vj. Potvrzený  tiskopis žádosti vám bude zaslán zpět. Přečíst si víc oOŠETŘOVNÉ[…]

Přerušení provozu od zítřka 18.3.2020

Rada MČ Praha 3 na svém dnešním mimořádném zasedání doporučila všem mateřským školám zřizovaných městskou částí Praha 3, aby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném Přečíst si víc oPřerušení provozu od zítřka 18.3.2020[…]

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ROZŠÍŘENÍM VIROVÉ INFEKCE

Děkujeme těm, kteří nám dali vědět, že jejich děti budou v péči rodiny a nebudou MŠ navštěvovat až do odvolání. V této chvíli není rozhodnuto o přerušení provozu, přesto je provoz omezen.   Od úterý 17. 3.2020  je provoz mateřské školy určen jen  dětem těch rodičů, kteří zajišťují infrastruktury státu podle zákona č. 240/2000 o krizovém řízení a Přečíst si víc oOPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ROZŠÍŘENÍM VIROVÉ INFEKCE[…]

ablony, MAP