22.10.2018

Kamarádi z velké dálky

Projekt

KAMARÁDI Z VELKÉ DÁLKY CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045 /0001162

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora

extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

page1image3823985200

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

page1image3823861328

ablony, MAP