7.1.2020

O nás

VZDĚLÁVÁNÍ  činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat

RESPEKT  každé dítě je jedinečnou osobností s individuálními potřebami klást na něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí, jednat s ním důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské vyznání rodiny.

CHÁPÁNÍ – pomoc dítěti pochopit svět a základní principy demokracie, prohlubovat vztahu ke kulturnímu dědictví

OTEVŘENOST   cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory, dalšími institucemi, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku.

LIDÉ A PROSTŘEDÍ všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem, zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí.

Mateřská škola Na Vrcholu byla otevřena 31.8 1983. Byla postavena jako dvoupodlažní montovaná stavba z dřevěných dílců dovezených z Finska. Stavba byla rozčleněna na dvě křídla spojená jídelnou a provozním prostory včetně kanceláře ředitelky školy. Celkem u nás naleznete 4 třídy, každou s vlastní šatnou, sociálním zázemím a terasou. V každém křídle se také nachází atrium které slouží zejména v letních měsících jako otevřená herna. V prvním podlaží se nad každou třídou nachází prostor využívaný jako ložnice či tělocvična. Na hraní dětem slouží také prostorná zahrada s třemi pískovišti, prolézačkami, houpačkami a malým fotbalovým hřiště.

Naše škola se stala cílem řady zahraničních návštěv z Evropy. V rámci projektů mají naši pedagogové možnost vyjíždět do mateřských škol evropských zemí. Do dnešní doby se seznámili s mateřskými školami v těchto zemích: Anglie, Finsko, Portugalsko a Švédsko. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Vaníčková.

Provoz mateřské školy zajišťuje 15 zaměstnanců včetně ředitelky. Zaměstnanci se řídí školním vzdělávacím programem „Šťastné dítě“.

ablony, MAP