30.8.2017

Časový rámec dne

7.00 Začátek provozní doby

 7.00 – 8.15 

 

Doba pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelkám k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, volné činnosti, řízené činnosti dětí zaměřené především na hru, individuální rozhovory dětmi
8.15 Začátek povinného předškolního vzdělávání
7.45 – 8.00  Evidence docházky (omluvy dětí do 8h – telefonicky nebo SMS)

8.15 – 8.45

8.45 – 9.15

Pohybové aktivity (ranní kruh, ranní cvičení + pohybové hry), osobní hygiena, dopolední svačina

Veverky a Sluníčka

Ježci a Broučci

 

     9.15 –  10.00  Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd.  Práce s dětmi se SVP. Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku. 

10.00 – 12.00

 

 

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

 

11.45 – 12.15

12.15- 12.45

Oběd a osobní hygiena dětí . Četba nebo poslech pohádky či relaxační hudba. Odchod dětí domů po obědě.

Veverky a Sluníčka

Ježci a Broučci

12.15 Konec povinného předškolního vzdělávání

12.15 – 12.30

12.45 – 13.00

 Vyzvedávání dětí po obědě – Veverky, Sluníčka

Vyzvedávání dětí po obědě – Ježci, Broučci

12.30 – 14.15 Příprava na spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní děti – předškolní příprava, klidové hry v ložnici

 

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

Odpolední svačina, osobní hygiena

 Veverky a Sluníčka

Ježci a Broučci

14.30 – 17.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity až do odchodu dětí z MŠ, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě a terase mateřské školy.
17.30 Konec provozní doby

Stanovený základní časový rámec může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Je flexibilní a přizpůsobuje se věku dětí.

ablony, MAP