Časový rámec dne

                 7.00 – 8.15                   

 

 8.15

Doba pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelkám k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, volné činnosti, řízené činnosti dětí zaměřené především na hru, individuální rozhovory dětmi

Začátek povinného předškolního vzdělávání

           8.15 – 9.15

          

Pohybové aktivity (ranní kruh, ranní cvičení + pohybové hry), osobní hygiena, dopolední svačina
     9.15 –  10.00  Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd.  Práce s dětmi se SVP. Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku. 

10.00 – 12.00

 

 

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

12.00 – 12.30

12.15

Oběd a osobní hygiena dětí . Četba nebo poslech pohádky či relaxační hudba. Odchod dětí domů po obědě.

Konec povinného předškolního vzdělávání

13.00 – 14.00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.00 -14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14.30 -17.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity až do odchodu dětí z MŠ, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě a terase mateřské školy.

Stanovený základní časový rámec může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Je flexibilní a přizpůsobuje se věku dětí.