Mateřská škola Na Vrcholu

Praha 3

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam dětí přijatých do Mateřské školy Na Vrcholu od 1. 9.  2021.  Děkujeme za Váš zájem o naší mateřskou školu. Seznam přijatých dětí k nahlédnutí zde. Při zápisu u ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2021 do naší mateřské školy bylo celkem podáno 132 žádostí o přijetí. Dle kritérií…

Mateřská škola Na Vrcholu

Informace k prázdninovému provozu

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KDE                Pracoviště Na Vrcholu                         Pracoviště Buková 26 KDY                1. 7.  –  16.  7. 2021          7.00  –  17.00 hod. Prázdninový provoz je určen pro děti zaměstnaných rodičů. Závazné nahlášení zájmu proběhlo do 30.4.2021  formou zaslané Žádosti o přijetí k docházce do MŠ v době prázdninového provozu. Platby:          Úplata :  účet:  2000785329/0800            = 570,- Kč     …

Mateřská škola Na Vrcholu 6

Informace o Zápisu do MŠ

Vážení rodiče,průběžné výsledky přijetí dětí do MŠ Prahy 3 budou zveřejněny 24.5.2021.Snažíme se maximálně vyhovět zájmu rodičů a vzhledem k velkému počtu přihlášek a častému vícečetnému podání žádostí o přijetí, zabere vyhodnocování výsledků zápisů na Praze 3 více času než jsme předpokládali. Děkujeme za pochopení

Mateřská škola Na Vrcholu 7

Otevření MŠ

Vážení rodiče, S účinností od pondělí 3.5.2021 , na základě novelizovaného mimořádného opatření MZ, se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v mateřské škole. Provoz bude probíhat standardním způsobem, tzn. bez omezení počtu dětí ve třídě, bez roušek ve vnitřních prostorách školy (děti) a bez testování dětí. 30.4.2021 Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka

ablony, MAP