Úplata za vzdělávání

Na základě zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky 14/2005 v platném znění, je výše částky pro děti v mateřské škole stanovena :

 

1000,- Kč za kalendářní měsíc s účinností od 1. září 2018

 

Splatnost nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Dětem, které v období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, se předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně (podle § 123,z. 561/2004 Sb.)