Úplata za vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. § 123, odstavec 4 a vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání § 6, odst. 1, 2, 3 a, b ve znění pozdějších předpisů je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 s účinností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018. Měsíční úplata za vzdělávání činí pro denní docházku 850,-Kč. Platby se provádějí na účet mateřské školy: 2000785329/0800 nebo hotovostně v kanceláři ředitelky vždy II. středu v měsíci od 8.00h do 10.00h. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do patnáctého dne stávajícího měsíce. Jako variabilní symbol uvádějte číslo přidělené ředitelkou mateřské školy a jako zprávu pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte. Bezplatné předškolní vzdělávání je poskytováno podle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) § 123, odst. 2 dětem v posledním ročníku mateřské školy, které ve stávajícím školním roce dovrší 6 let a více a po dobu školního roku, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé a pro děti s odkladem povinné školní docházky.