24.8.2016

INFORMACE O PLATBÁCH 

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ, APOD.), uvádějte vždy VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, který mu byl/bude přidělen.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVA BANKOVNÍ ÚČTY: 

2000785329/0800 + VS (pouze „školné“ a DKF) !!!

19-2000785329/0800 + VS (pouze stravné) !!!

PŘEPLATKY STRAVNÉHO BUDOU VRÁCENY PŘEVODEM NA ÚČET VŽDY PO UZAVŘENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ.

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ PROBÍHÁ NA Č. ÚČTU, ŽE KTERÉHO ODCHÁZÍ PLATBY NA STRAVNÉ,

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MAJÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST TAKÉ PŘI ZMĚNĚ ČÍSLA ÚČTU. TATO ČÍSLA NAHLASTE TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

1. Školné na rok 2021/2022:

 1070,- Kč na měsíc (děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a děti s OŠD školné neplatí),

  Platba za školné je splatná do 15. dne v měsíci.

bankovní spojení: 2000785329/0800 + VS

2. Dětský kulturní fond – 295,- Kč/pololetí.

bankovní spojení: 2000785329/0800 + VS

Splatnost do 30.9.2021

3. Stravné děti do 6 let:

Celodenní stravné 43,- Kč. Výše stravného pro školní rok 2021/2022 činí 860,- Kč/měsíc.

V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

Stravné je splatné do 25. dne v předchozím měsíci.

První platba je splatná do 25.8 2021. Poslední platba je splatná do 25.5.2022

bankovní spojení: 19-2000785329/0800 + VS

4. Stravné děti od 7 let(OŠD):

Celodenní stravné 45,- Kč. Výše stravného pro školní rok 2021/2022 činí 900,- Kč/měsíc.

V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

Stravné je splatné do 25. dne v předchozím měsíci.

První platba je splatná do 25.8 2021. Poslední platba je splatná do 25.5.2022.

bankovní spojení: 19-2000785329/0800 + VS

ablony, MAP