Stravné

Právo na stravování v mateřské škole mají pouze děti přihlášené ke stravování /při nástupu do MŠ – a to prostřednictvím dokumentu „Přihláška ke stravování“.  Cena stravného: přesnídávka 7,-Kč + oběd 18,-Kč + svačina 7,-Kč + pitný režim 3,- Kč = tj. 35,-Kč celý den / děti s OŠD 37,- Kč/ den (přesnídávka 7,-Kč + oběd 20,-Kč + svačina 7,-Kč + pitný režim 3,- Kč). Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatný vždy do patnáctého dne stávajícího měsíce a platí se zálohově. Záloha činí 650,- Kč, děti s OŠD 700,- Kč. Platby se provádějí na účet mateřské školy: 2000785329/0800 nebo v hotovosti v kanceláři ředitelky vždy II. středu v měsíci od 8,00 hodin do 10,00 hodin. Jako variabilní symbol pro platbu na účet uvádějte číslo přidělené ředitelkou mateřské školy a jako zprávu pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Stravovat se může dítě, které je denně do 8,00 hodin započítáno v docházce jednotlivých tříd. Stavy dětí stvrzují podpisem na jednotlivých třídách učitelky mající dopolední službu a zároveň ručí za udaný počet strávníků. Děti, které pravidelně přicházejí do mateřské školy do 8,00 hodin a určitý den mají absenci, tak se ten den NEZAPOČÍTÁVAJÍ. Děti přicházející kdykoli / viz dle podpisů na seznamech ve třídách /a jsou-li neomluvené, se započítávají VŽDY. Je-li dítě nemocné / na dovolené apod. / tj. dítě NEOMLUVENÉ do 8,00 hodin si rodič může první den jeho neomluvené nepřítomnosti vyzvednout a odnést jídlo domů do svých nádob, a to v 11,15 – 11,30 hodin ve výdejně jídla. Následující dny při další neomluvené absenci jídlo propadá.

Vyúčtování stravného probíhá k 30. 6. 2018 dle skutečné docházky dětí.