24.8.2016

Stravné

Děti se ke stravování řádně přihlašují.

Podle § 118 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v zařízeních školního stravování se uskutečňuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Finanční normativ je stanoven podle věku dětí finančním rozpětím, podle kterého se stanoví cena stravného

 

Cena stravného:

  • věková skupina 3-6 let : 20dnů x37Kč,-   =  740,-Kč
  • věková skupina 7letí (OŠD): 20dnů x 39Kč,- = 780,-Kč

 

Hrazení stravného :

formou převodu z účtu na účet MŠ – č.ú.: 2000785329/0800, pravidelně každý měsíc nejpozději do 25. dne v měsíci  na budoucí měsíc s uvedením jména a VS, který je určen ředitelkou školy nebo platbou v hotovosti v kanceláři ředitelky.

 

Žádáme všechny rodiče, aby 1. platba stravného byla na účtu MŠ připsána do 25. srpna 2018 a poslední nejpozději do 25.května 2019.

ablony, MAP