Stravné

Děti se ke stravování řádně přihlašují.

Podle § 118 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v zařízeních školního stravování se uskutečňuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Finanční normativ je stanoven podle věku dětí finančním rozpětím, podle kterého se stanoví cena stravného

 

Cena stravného :  přesnídávka 7,-Kč + oběd 18,-Kč + svačina 7,-Kč + pitný režim 3,- Kč = tj. 35,-Kč celý den  / ODŠ za 37,- Kč jelikož oběd mají za 20,-Kč.

 

 

Hrazení stravného :

formou převodu z účtu na účet MŠ – č.ú.: 2000785329/0800, pravidelně každý měsíc nejpozději do 25. dne v měsíci  na budoucí měsíc s uvedením jména a VS, který je určen ředitelkou školy nebo platbou v hotovosti v kanceláři ředitelky.

  1. věková skupina 3-6 let : 20dnů x35Kč,-   =  700,-Kč
  2. věková skupina 7letí (OŠD): 20dnů x 37Kč,- = 750,-Kč

 

Žádáme všechny rodiče, aby 1. platba stravného byla na účtu MŠ připsána do 25. srpna 2018 a poslední nejpozději do 25.května 2019.