26.11.2019

Program tématických setkávání s rodiči 2019/2020

 

DATUM NÁZEV PŘEDNÁŠEJÍCÍ ČAS KDE

 

22.10.

Dítě a mobil/virtualita/nové technologie – je vhodné podporovat předškolní dítě v používání IT technologií včetně chytrých telefonů? Jaký druh komunikace a podnětů předškolní dítě potřebuje, role hranic a bezpečí ve výchově. Jaké jsou triky pro využívání IT a chytrých telefonů a jak tyto technologie chytře a bezpečně zakomponovat do výchovy? 

 

Mgr. Martina Chmelová,

Terapeutka,

Certifikovaný kouč

 

 

 

 

 

16,30-18,30

 

27.11.

Projevy (latentních, budoucích)

specifických poruch učení

v předškolním věku

Možnosti, výhody a nevýhody

pozorování dětí rodiči a učitelkami

MŠ – nutnost spolupráce

Projevy dětí s latentní dyslexií,

dyskalkulií, dyspraxií

Prevence SPU v předškolním věku

Mgr. Milena Kmentová

Pedagogická fakulta UK

16,30-18,30

 

22.1.

Konflikt v rodině (rozvod, rozchod

rodičů) a jeho dopad na dítě.

Maminku a tatínka má každé dítě

pouze jedinou a jediného.

Rozchodem končí partnerství a ne

rodičovství. Jak zdravě přemýšlet o

potřebách svých dětí  v konfliktu s

partnerem. Jak moje úzkost, vztek a

jiné emoce ovlivňují naše děti, jak s

emocemi zacházet a co je efektivní

partnerská komunikace.  

 

Mgr. Martina Chmelová,

Terapeutka,

Certifikovaný kouč

 

16,30-18,30
11.2.

Školní zralost-

proč je někdy vhodné doporučit

dítěti odklad školní docházky?

co je školní zralost, co je odklad

školní docházky, kdy a jak o něj

žádat … Rodiče dnes mají spoustu

různých informací – dobrých i

špatných, proto se chci  mimo

jiné  zaměřit na praktické rady,

týkající se jejich dětí, ale i toho, jak

mají komunikovat se školou , CO,

JAK, KDY  mají zařídit

Mgr. Dominika Majerová

Školní psycholog

16,30-18,30

 

25.3.

Role prarodičů ve výchově a péči. Na děti od nejútlejšího dětství je v dnešní době kladen velký nárok z hlediska výkonu. Samostatná volná hra,  povídání, pomalejší tempo, pozorování, sdílení je však pro zdravý vývoj dětí velmi důležité. Tyto hodnoty mohou pomoci dětem v dostatečné míře zprostředkovat babička a dědeček. Jejich zkušenosti a kontakt vytváří a zprostředkovávají dětem neocenitelné hodno

 

Mgr. Martina Chmelová,

Terapeutka,

Certifikovaný kouč

 

16,30-18,30

 

21.4.

 

Podpora řečového vývoje předškoláka

Mgr. Marie Sekyrková

logoped

16,30-18,30

 

ablony, MAP