Význam rodiny pro zařazení dítěte do společnosti

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na další setkání s odborníkem – Prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc.– tentokrát na téma: Význam rodiny pro zařazení dítěte do společnosti. Setkání se uskuteční 9.1. 2018 od 17,00 hod v jídelně školy.  Svou účast, prosím, potvrďte emailem nebo osobně u třídních učitelek.

Těšíme se na setkání