Mateřská škola Na Vrcholu 21

Informace o platbách

Vážení rodiče, měsíční platby za stravné a úplatu za vzdělávání prozatím hraďte dle předpisu.  Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky  vráceny na účty odesilatelů. Děkujeme za pochopení.

Mateřská škola Na Vrcholu 8

Věci ve skříňkách

Vážení rodiče,  pokud si potřebujete vyzvednout věci dětí ze skříněk, můžete tak učinit ve středu 3.3.2021 od 9-11hod nebo v pondělí 8.3. 2021 9-11hod. Pro vpuštění do budovy, zvoňte u ředitelny.

Mateřská škola Na Vrcholu 7

Obnovení provozu školy a podmínky pro znovuotevření:

Vážení rodiče,s ohledem na vývoj epidemiologické situace bude mateřská škola za zvláštních režimových opatření otevřena od 25. 5. 2020. Vycházíme z aktuálních doporučení MŠMT a hygieny. Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů (věk nad 65 let, chronické onemocnění ledvin, hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka,…

Mateřská škola Na Vrcholu 33

Jak s dětmi mluvit o koronaviru?

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka „Koroňák není kamarád!“, která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat. (zdroj MŠMT) Metodická příručka pro rodiče zde Koroňák není kamarád – příručka

Mateřská škola Na Vrcholu 21

Stanovení výše úplaty v březnu a dále

Mateřská škola se řídí dle vyhlášky 14/2005 Sb. §6, Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí (5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne…

Mateřská škola Na Vrcholu 21

Platby při uzavření mateřské školy

Žádáme rodiče, aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu.  Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na školném vráceny na účty odesilatelů. Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny). Děkujeme za pochopení.

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám