7.1.2020

O nás

VZDĚLÁVÁNÍ  činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte, vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat

RESPEKT  každé dítě je jedinečnou osobností s individuálními potřebami klást na něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí, jednat s ním důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské vyznání rodiny.

CHÁPÁNÍ – pomoc dítěti pochopit svět a základní principy demokracie, prohlubovat vztahu ke kulturnímu dědictví

OTEVŘENOST   cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory, dalšími institucemi, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku.

LIDÉ A PROSTŘEDÍ všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem, zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím, zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí.

Mateřská škola Na Vrcholu byla otevřena 31.8 1983. Byla postavena jako dvoupodlažní montovaná stavba z dřevěných dílců dovezených z Finska. Stavba byla rozčleněna na dvě křídla spojená jídelnou a provozním prostory včetně kanceláře ředitelky školy. Celkem u nás naleznete 4 třídy, každou s vlastní šatnou, sociálním zázemím a terasou. V každém křídle se také nachází atrium které slouží zejména v letních měsících jako otevřená herna. V prvním podlaží se nad každou třídou nachází prostor využívaný jako ložnice či tělocvična. Na hraní dětem slouží také prostorná zahrada s třemi pískovišti, prolézačkami, houpačkami a malým fotbalovým hřiště.

Naše škola se stala cílem řady zahraničních návštěv z Evropy. V rámci projektů mají naši pedagogové možnost vyjíždět do mateřských škol evropských zemí. Do dnešní doby se seznámili s mateřskými školami v těchto zemích: Anglie, Finsko, Portugalsko a Švédsko. Ředitelkou školy je Mgr. Jana Vaníčková.

Provoz mateřské školy zajišťuje 15 zaměstnanců včetně ředitelky. Zaměstnanci se řídí školním vzdělávacím programem „Šťastné dítě“.

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám