24.8.2016

INFORMACE O PLATBÁCH 

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ, APOD.), uvádějte vždy VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, který mu byl/bude přidělen.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVA BANKOVNÍ ÚČTY: 

2000785329/0800 + VS (pouze „školné“ a DKF) !!!

19-2000785329/0800 + VS (pouze stravné) !!!

PŘEPLATKY STRAVNÉHO BUDOU VRÁCENY PŘEVODEM NA ÚČET VŽDY PO UZAVŘENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ.

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ PROBÍHÁ NA Č. ÚČTU, ŽE KTERÉHO ODCHÁZÍ PLATBY NA STRAVNÉ,

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ MAJÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST TAKÉ PŘI ZMĚNĚ ČÍSLA ÚČTU. TATO ČÍSLA NAHLASTE TŘÍDNÍM UČITELKÁM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

1. Školné na rok 2022/2023:

  Platba za školné je splatná do 15. dne v měsíci.

 900,- Kč na měsíc (děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ a děti s OŠD školné neplatí),

bankovní spojení: 2000785329/0800 + VS

2. Dětský kulturní fond – 300,- Kč/pololetí.

bankovní spojení: 2000785329/0800 + VS

Splatnost do 30.9.2022 a 31.1.2023

3. Stravné děti do 6 let:

Celodenní stravné 48,- Kč. Výše stravného pro školní rok 2022/2023 činí 960,- Kč/měsíc.

V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

Stravné je splatné do 25. dne v předchozím měsíci.

První platba je splatná do 25.8 2022. Poslední platba je splatná do 25.5.2023

bankovní spojení: 19-2000785329/0800 + VS

4. Stravné děti od 7 let(OŠD):

Celodenní stravné 50,- Kč. Výše stravného pro školní rok 2022/2023 činí 1000,- Kč/měsíc.

V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim.

Stravné je splatné do 25. dne v předchozím měsíci.

První platba je splatná do 25.8 2022. Poslední platba je splatná do 25.5.2023.

bankovní spojení: 19-2000785329/0800 + VS

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám