24.8.2016

Třídy

Mateřská škola Na Vrcholu 85

Třída A – Veverky 

Věkové složení třídy je v rozmezí od 3 – 6 let. Průvodcem na cestě za poznáním se v této třídě stalo plyšové zvířátko „Veverka Čiperka“, s kterým se děti dennodenně setkávají a prožívají s ním nabízené různorodé aktivity. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte a zároveň je obohacena o různé kulturní akce (divadla v MŠ, návštěva knihovny, výlety apod.). S dětmi pracujeme skupinově i individuálně v těch oblastech, v kterých potřebují podpořit a současně rozvíjíme jejich silné stránky a nadání. Snažíme se děti učit formou prožitku tak, aby získaly nové vědomosti, znalosti a zkušenosti co nejpřirozenější cestou. Maximální péči věnujeme přípravě předškoláků. Našim cílem je, aby se děti do základní školy těšily a měly všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí nejen 1. ročníku. Třída je rozdělena na herní koutky. Děti mohou využít kuchyňský, výtvarný, čtenářský, odpočinkový a technicko – konstruktivní koutek. Aktivity třídy lze najít v portfoliích každého dítěte, ale i na stránkách e-třídy.

Provoz třídy: 7,30h – 16,30h

Mateřská škola Na Vrcholu 86

Třída B – Sluníčka 

Ve třídě Sluníček klademe důraz především na pohodové soužití všech dětí ve třídě. Přátelské vztahy a všestranný rozvoj. Zaměřujeme se na rozvoj jemné motoriky, pohybové stránky dítěte, mentálního rozvoje, společenského soužití ve třídě atd. Často pracujeme s různými druhy hudebních nástrojů, učebních materiálů a pomůcek, vždy tak aby bylo učení pro děti zároveň zábavou. Zaměřujeme se také zvlášť na děti s OMJ a taktéž na děti s povinným předškolním vzděláváním. Snažíme se, abychom byli jedna parta, vzájemně si pomáhali a podporovali se. Děti ve Sluníčkách rády, vyrábí, kreslí, maluji proto s dětmi zkoušíme nové výtvarné techniky, nevšední pomůcky a zapojujeme tak jejich fantazii.

Každé dítě je osobnost proto se snažíme ke každému přistupovat individuálně, podporovat a rozvíjet jejich talent, a fantazii.

Provoz třídy: 7,00h – 17,30h

Mateřská škola Na Vrcholu 87

Třída C – Ježci 

Respektujeme a podporujeme samostatnost a aktivitu dítěte, vedeme děti tak, aby se správným směrem rozvíjely a rozvíjely i svoje schopnosti, aby byly připravené učit se, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Nabízíme dětem klidné, pohodové a podnětné prostředí, obohacení slovní zásoby, radostné prožívání dětství, estetické aktivity, poznávání zákonitostí přírody a vnímání přírody jako součásti našeho života. Snažíme se zapojovat rodiče do společných aktivit, využíváme pomoci rodičů při aktivitách školky.

Provoz třídy: 8,00 – 16,00

Mateřská škola Na Vrcholu 88

Třída D – Broučci 

Z počátku roku se děti budou seznamovat s prostředím třídy i celé školky, poznávat se a pomáhat si mezi sebou, vytvářet a osvojovat pravidla soužití, být k sobě ohleduplní a učit se požádat o pomoc druhé. U dětí budeme podporovat samostatnost, odpovědnost za rozdělanou práci a posílení jejich sebedůvěry. Budeme rozvíjet předčtenářskou gramotnost, tak aby děti měly dovednosti v oblasti komunikačních schopností. Povedeme děti prosociálním směrem, aby se mohly mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování. Naším cílem je dětem tuto cestu ukázat, obohatit, pomoci jim najít si své místo mezi ostatními, nabídnout příležitosti, prožitky a zkušenosti, které je připraví na roli předškoláka.  Svým výchovně vzdělávacím působením podporujeme dětskou zvídavost, touhu objevovat.

Provoz třídy: 7,00h – 17,00h

 

 

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám