23.1.2020

Omlouvání dětí

Telefonické omluvy a omluvy dětí přes aplikaci Naše MŠ: (do 8 hodin), nepřítomnost dítěte delší 14ti dnů – omlouvat písemně (emailem, nebo předáním omluvného listu třídní učitelce). Každá třída má své telefonní číslo:

Veverky: +420 777 365 524

Sluníčka: +420 777 365 525

Ježci: +420 770 148 355

Broučci: +420 777 365 526

Nepřítomnost dítěte delší 14ti dnů – omlouvat písemně  (emailem, nebo předáním omluvného listu třídní učitelce).

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Podmínky omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou stanovuje školní řád. Zákonní zástupci mají v případně nepřítomnosti dítěte povinnost dítě řádně omluvit do 3 kalendářních dnů těmito způsoby: osobně třídní učitelce nebo telefonicky, zprávou SMS nebo v aplikaci Naše MŠ.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Ředitel školy je povinen za zanedbání péče vyrozumět Orgán sociálně právní ochrany dětí.

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám