22.10.2018

Šablony I.

Projekt Šablony v MŠ Na Vrcholu, registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001682

Realizace 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018.

Mateřská škola Na Vrcholu 1955/1a, Praha 3, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 228.208,- Kč.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi ; dva pedagogové absolvují v rámci projektu akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole; dále mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy; jeden pedagog absolvuje vzdělávací program DVPP, prostřednictvím kterého bude rozšířena síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči

Výsledek obrázku pro evropská unie opvvv

letak

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám