30.8.2017

Časový rámec dne

7.00 – 8.15
Doba pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí učitelkám k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volné spontánní zájmové aktivity, volné činnosti, řízené činnosti dětí zaměřené především na hru, individuální rozhovory dětmi

8.15
Začátek povinného předškolního vzdělávání

7.45 – 8.00
Evidence docházky (omluvy dětí do 8h – telefonicky nebo SMS)
Pohybové aktivity (ranní kruh, ranní cvičení + pohybové hry), osobní hygiena, dopolední svačina

8.45 – 9.15
Veverky a Sluníčka

9.15 – 9.45
Ježci a Broučci

9.15 – 10.00
Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd. Práce s dětmi se SVP. Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku.

10.00 – 12.00
Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

Oběd a osobní hygiena dětí . Četba nebo poslech pohádky či relaxační hudba. Odchod dětí domů po obědě.

11.45 – 12.15
Veverky a Sluníčka

12.15- 12.45
Ježci a Broučci

12.15
Konec povinného předškolního vzdělávání

12.30 – 12.45
Vyzvedávání dětí po obědě – Veverky, Sluníčka

12.45 – 13.00
Vyzvedávání dětí po obědě – Ježci, Broučci

12.30 – 14.15
Příprava na spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní děti – předškolní příprava, klidové hry v ložnici

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.15 – 14.30
Veverky a Sluníčka

14.30 – 14.45
Ježci a Broučci

14.30 – 17.30
Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity až do odchodu dětí z MŠ, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě a terase mateřské školy.

17.30
Konec provozní doby

Stanovený základní časový rámec může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Je flexibilní a přizpůsobuje se věku dětí.

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám