Den otevřených dveří 28. 3. a 11. 4.

Prosíme rodiče, aby chodili vždy v celou hodinu.

DěkujemeDOD

Příprava prvňáčka

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám připomněli a znovu Vás pozvali na úterní přednášku Jak se připravit na vstup mého dítěte do 1.třídy ZŠ (praktické informace ze školy) -Mgr. Daniela Práchenska, p.uč. ZŠ Chmelnice. Přednáška se bude konat od 16h v jídelně mateřské školy.
Program přednášky:
1. Příprava v mateřské škole
2. Příprava v rodině
3. Zápis do školy
4. Odborná pomoc
5. Před vlastním nástupem do školy
6. Konkrétní náměty a odkazy
7. Dotazy
Těšíme se na setkání
Mgr. Jana Vaníčková

Pozvání

Vážení rodiče, rádi bychom Vám připomněli a znovu Vás pozvali na středeční (22.3.) přednášku „Školní zralost a úskalí před vstupem do I. třídy“ (pohled odborníka) PhDr. Petr Klíma – ředitel PPP pro Prahu 3. Přednáška se bude konat od 16h v jídelně mateřské školy.
Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka

Zápis

Informace týkající se zápisu naleznete zde.

Zrušení přednášky z důvodu onemocnění

Vážení rodiče,

z důvodu náhlého onemocnění paní učitelky Mgr. Bc. Daniely Práchenské jsme nuceni přeložit její přednášku na téma: „Příprava prvňáčka do ZŠ“ na úterý 28.3. 2017 od 16 hodin.
Děkujeme za pochopení

Tématická setkávání rodičů

Vážení rodiče,

V minulých dnech jste obdrželi informaci (na webových stránkách školy a na dveřích šaten)o projektu MŠMT Šablony.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU nejen na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP, ale i na odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka. Do konce školního roku bychom chtěli pro Vás zorganizovat 6 přednášek či besed, které budou mít společný cíl – co nejlépe připravit děti na vstup do základní školy již od počátku docházky do mateřské školy.

Srdečně zveme Vás, všechny rodiče k pravidelným setkávání dle přiloženého rozpisu na březen a duben.

7.3. – úterý Jak se připravit na vstup mého dítěte do 1.třídy ZŠ (praktické informace ze školy) -Mgr. Daniela Práchenska, p.uč. ZŠ Chmelnice

22.3.- středa Školní zralost a úskalí před vstupem do 1.třídy (pohled odborníka) – PhDr. Petr Klíma – ředitel Pedag.psychl.poradny pro Prahu 3

4.4. – úterý Podpora řeči dítěte ve věku 3-6let – Mgr. Marie Sekyrková – klinický logoped

Budou se konat vždy od 16hod. v jídelně naší mateřské školy.

Mgr. Jana Vaníčková, ředitelka a kolektiv MŠ Na Vrcholu

Výsledek obrázku pro op vvv

Projekt Šablony, registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001682

Realizace 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018.

Mateřská škola Na Vrcholu 1955/1a, Praha 3, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 228.208,- Kč.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi ; dva pedagogové absolvují v rámci projektu akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole; dále mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy; jeden pedagog absolvuje vzdělávací program DVPP, prostřednictvím kterého bude rozšířena síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči

Výsledek obrázku pro evropská unie opvvv

OTEVŘENÁ ŠKOLKA

Naše mateřská škola pořádá pravidelná hrací, adaptační odpoledne. Více informací zde.

všechny aktuality