Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do mateřské školy naleznete zde

Stravování dětí v předškolním věku

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám připomněli a znovu Vás pozvali na úterní (16.5.) přednášku Stravování dětí v předškolním věku – Bc. Alena Strosserová – metodik stravování MČ Praha 3. Přednáška se bude konat od 16h v jídelně mateřské školy.

DNES (9.5.) SE NEKONÁ OTEVŘENÁ ŠKOLKA

Vážení rodiče, z provozních důvodů je dnes tj. 9.5. zrušená OTEVŘENÁ ŠKOLKA.

Děkujeme za pochopení

5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

Kdy si mýt ruce:

vždy po příchodu domů,

po toaletě,

před, při a po přípravě jídla,

před jídlem,

po použití hromadné dopravy,

po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky, vozíky, apod.),

po smrkání, kýchání, kašli,

před a po ošetření poranění,

před a po kontaktu s nemocnou osobou,

po návštěvě nemocnice či lékařské ordinace,

po manipulaci s odpadky,

po kontaktu se zvířaty

apod.

Doba mytí rukou: Celá procedura zabere 40-60 s! Jak si správně mýt ruce:

mytí rukou

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018

Přijímání žádostí bude probíhat 2.5. a 3.5. 2017 vždy od 13,00 do 17,00 v kanceláři ředitelky.

K zápisu je nutné přinést:

a) Žádost k předškolnímu vzdělávání a podepsanou oběma zákonným zástupci včetně přílohy, potvrzené lékařem

b) Rodný list dítěte

c) Doklad o totožnosti zákonného zástupce

d) Doklad o trvalém pobytu dítěte pokud je odlišný od trvalého pobytu zákonného zástupce

Veselé Velikonoce

IMG_0098

Další tematické setkávání

Vážení rodiče,

tímto bychom chtěli, poděkovali rodičům, kteří se účastní tematických setkávání. Připomínáme Vám tímto a zveme na další setkání s názvem: Podpora řeči dítěte ve věku 3-6 let -Mgr. Marie Sekyrková, klinický logoped. Setkání se bude konat zítra v úterý 4. 4. 2017 od 16h v jídelně mateřské školy.

Těšíme se na setkání

Mgr. Jana Vaníčková

Příprava prvňáčka

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám připomněli a znovu Vás pozvali na úterní přednášku Jak se připravit na vstup mého dítěte do 1.třídy ZŠ (praktické informace ze školy) -Mgr. Daniela Práchenska, p.uč. ZŠ Chmelnice. Přednáška se bude konat od 16h v jídelně mateřské školy.
Program přednášky:
1. Příprava v mateřské škole
2. Příprava v rodině
3. Zápis do školy
4. Odborná pomoc
5. Před vlastním nástupem do školy
6. Konkrétní náměty a odkazy
7. Dotazy
Těšíme se na setkání
Mgr. Jana Vaníčková

všechny aktuality