Mateřská škola Na Vrcholu

Praha 3

pozvánka na besedu pro rodiče 10.11. 2020 od 16,30 v MŠ Na Vrcholu

Setkání s odborníkem

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci se setkání s odborníkem přesouvá na neurčito. O novém termínu Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

rubikova kostka

Zájmové aktivity

Vážení rodiče, z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme se rozhodli v 1. pololetí školního roku 2020/2021 neuskutečňovat žádné mimoškolní zájmové aktivity. Pokud se epidemiologická situace zlepší, mimoškolní zájmové aktivity Vám budou nabídnuty na 2. pololetí šk. roku 2020/2021. Děkujeme za pochopení

Mateřská škola Na Vrcholu 21

Informace o platbách

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ, APOD.), uvádějte vždy VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE, který mu byl/bude přidělen. MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ DVA BANKOVNÍ ÚČTY:  2000785329/0800 + VS (pouze „školné“ a DKF) !!! 19-2000785329/0800 + VS (pouze stravné) !!! PŘEPLATKY STRAVNÉHO BUDOU VRÁCENY PŘEVODEM NA ÚČET VŽDY PO UZAVŘENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ. VRÁCENÍ…

ablony, MAP