Mateřská škola Na Vrcholu

Praha 3

Mateřská škola Na Vrcholu 8

Věci ve skříňkách

Vážení rodiče,  pokud si potřebujete vyzvednout věci dětí ze skříněk, můžete tak učinit ve středu 3.3.2021 od 9-11hod nebo v pondělí 8.3. 2021 9-11hod. Pro vpuštění do budovy, zvoňte u ředitelny.

Informace pro rodiče IZS

Pro děti zaměstnanců IZS bude otevřena skupina v ZŠ Lobkovicovo náměstí, pro předškolní děti také. Ty budou mít skupinu zajištěnu v budově Perunova. Rodiče prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP. Zaměstnanci z vybraných profesí, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do určené ZŠ nebo MŠ, musí kontaktovat nejprve svého zaměstnavatele. Ten pak požádá odbor školství,…

Vzdělávací nabídka

Vážení rodiče, Prosím pečlivě sledujte naše webové stránky, po dobu uzavření mateřské školy bude probíhat distanční vzdělávání. Paní učitelky budou na každý den připravovat okruhy –témata, na která se s dětmi zaměřit. Veškeré materiály : básničky, písničky, pracovní listy a další budou vkládány na webové stránky. Pokud někdo nemá možnost tisku, lze si tyto materiály vyzvednout…

ablony, MAP