Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS

INFORMACE K ZÁPISŮM DO MŠ NA VRCHOLU – VRCHOL A BUKOVÁ

Vážení rodiče, 

den otevřených dveří pro budovu MŠ Na Vrcholu proběhne 16.4.2024 v 15,00 a 16,00. Sraz zájemců před třídou D – Broučci.

Den otevřených dveří pro budovu  MŠ Buková proběhne 17.4.2024 v 15,00 a 16,00. Sraz před hlavním vchodem do budovy.

Přijímání žádostí: 

Žádosti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 budeme přijímat

ve dnech 6. 5. 2024  a 7. 5. 2024 od 10,00 do 16,00 hod.  v kanceláři ředitelky na pracovišti MŠ Na Vrcholu 1955/1a

Pro tento školní rok přijímáme děti do třídy dvouletých a běžných tříd. Zápis je společný pro obě pracoviště tj. MŠ Na Vrcholu a MŠ Buková. 

I v letošním roce se žádosti vyplňují online.

Preferujeme osobní předání, proto doporučujeme využít rezervační systém, který naleznete při generování žádosti o přijetí.

Další možnosti doručení žádostí:

Elektronicky – (datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky MŠ 5snx7vj ) nebo emailem s platným uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte: reditelka@msnavrcholu.cz      Poštou – rozhodující je den podání na poště tj. 6. 5. nebo 7. 5. 2024.

V případě pomoci s vygenerováním žádosti napište nám na e-mail info@msnavrcholu.cz nebo volejte na tel. číslo 602316014, rádi pomůžeme.

Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů v těchto dnech zápisu zúčastnit, kontaktujte ředitelku mateřské školy.

Upozorňujeme, že i v letošním roce je součástí žádosti potvrzení od lékaře, proto doporučujeme si ho zajistit s předstihem.

K zápisu nezapomeňte přinést: 

– vygenerovanou, vyplněnou a podepsanou žádost, včetně potvrzení od lékaře
– kopii rodného listu dítěte
– doklad totožnosti zákonného zástupce

-občané třetích zemí  (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.

Na základě přijetí žádosti bude vygenerováno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Po ukončení přijímacího řízení budou registrační čísla zveřejněna spolu s dalšími informacemi o přijetí. Tyto informace naleznete, na webových stránkách, na plotě MŠ Buková a ve vývěsní skřínce MŠ Vrchol.

Směrnice k přijímání dětí

 

Pro více informací sledujte https://zapisdoms-praha3.praha.eu/

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.
ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám