OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S ROZŠÍŘENÍM VIROVÉ INFEKCE

Děkujeme těm, kteří nám dali vědět, že jejich děti budou v péči rodiny a nebudou MŠ navštěvovat až do odvolání.

V této chvíli není rozhodnuto o přerušení provozu, přesto je provoz omezen.

  Od úterý 17. 3.2020  je provoz mateřské školy určen jen  dětem těch rodičů, kteří zajišťují infrastruktury státu podle zákona č. 240/2000 o krizovém řízení a nemají   možnost pečovat o své dítě předškolního věku jiným způsobem, než zajištěním péče o něj v mateřské škole. Jsou to zaměstnanci  integrovaného  záchranného systému (policie, hasiči, jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory). Dále nouzové služby (havarijní a pohotovostní   služby) dále energetika, zdravotnictví, doprava.

 Příchod do MŠ platí NEJPOZDĚJI do 8 hodin

 Berte ohled na personál MŠ, stále nejsme vybaveni ochrannými pomůckami.

 Používejte při vstupu roušku nebo aspoň šátek přes ústa, vše je lepší, než nic. Držme se nařízení vlády, maximálně omezme pohyb a pobývejme doma. Odborníci tvrdí, že jen tak lze epidemii zvládnout.

Děkujeme za podporu, spolupráci a lidský přístup. Jde opravdu o zdraví nás všech.

Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka

ablony, MAP